Bach Bloesem Remedies

Bach Bloesem Remedies zijn aftreksels van verschillende wilde bloemen en planten met specifieke positieve energieën. Dr. Edward Bach (1886-1936) kwam tot het inzicht dat onze lichamelijke gezondheid afhankelijk is van onze gedachten, gevoelens en emoties.

De remedies kunnen worden ingenomen als je emotioneel uit balans bent. Hierbij hebben de extracten direct effect op de persoon en behandelen niet de ziekte. De levenskracht van de bloemen versterkt je eigen levenskracht. Op deze wijze versterken ze de geest. Door de specifieke trillingsniveaus kunnen de ondergesneeuwde positieve gemoedstoestand weer naar boven halen.

Aan de hand van je persoonlijke situatie en behoeftes wordt een persoonlijk flesje met Bach Bloesem Remedies samengesteld. Hiervoor kun je een afspraak maken of informatie vragen. Klik dan hier.

De remedies zijn in zeven gemoedsstemmingen onderverdeeld:
  1. Zorgen overwinnen – angst
  2. Ken jezelf – onzekerheid
  3. Leef bij de dag – onvoldoende interesse in het hier en nu
  4. Maak contact met anderen – eenzaamheid
  5. Blijf bij jezelf – overgevoeligheid voor invloeden van anderen
  6. Vind hoop en geluk – moedeloosheid en wanhoop
  7. Leven en laten leven – overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Centaury (duizendguldenkruid)Centaury - duizendguldenkruid 

Bach Rescue Remedie

Daarnaast is er de Rescue Remedie. Deze kun je gebruiken als eerste hulpset bij een crisis of noodgeval. Dit is een samenstelling van 5 remedies: Rock Rose, Impatiens, Clematis, Star of Bethlehem en Cherry Plum. Het geeft onmiddellijk effect bij inname in de mond. Het bevochtigen van pols, slapen of lippen met enkele druppels Bach Rescue kan ondersteunen in geval van bewusteloosheid.

Bach rescue